41 dní zbývá do začátku události
23. 5. 12:00
Vienna House Easy Pilsen****

Konference byla zařazena mezi vzdělávací akce České lékařské komory (ohodnocena 16 kredity).

PŘEDBĚŽNÝ

PROGRAM

KONFERENCE

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

 

OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ K AKTUALNÍMU DĚNÍ

Vážení účastníci 16. Pracovních dní v transfuzním lékařství a 11. Národního aferetického dne,

s politováním Vám musíme oznámit, že z důvodu zhoršující se epidemiologické situace nemoci COVID-19 a návazných vládních omezeních jsme nuceni konání shora uvedené konference opět přesunout na nový termín.

Po zasedání výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP, která je spolupořadatelem této vzdělávací akce, byl stanoven nový termín na: neděli 23. – úterý 25. května 2021, a to ve stejném místě, tedy v hotelu Vienna House Easy v Plzni. Tato situace nás velice mrzí a pevně věříme, že v novém termínu konference již proběhne bez výraznějších omezení, samozřejmě se zajištěním veškerých nezbytných hygienických opatření!

 

Vaše registrace, které jste již uskutečnili prostřednictvím webového formuláře zůstávají platné i pro nový termín. V případě jakýchkoliv změn neváhejte kontaktovat pořádající agenturu BOOSTER EVENT s.r.o., sl. Sáru Stopkovou, tel. 731 348 669, email sara@boosterevent.cz. Nové registrace samozřejmě nadále probíhají přes registrační formulář. 

Vážení účastníci a partneři konference, ačkoliv situace není příznivá, zůstáváme optimisty a těším se na osobní setkání s Vámi v Plzni ve velkém počtu všech účastníků!

 

za organizační výbor, MUDr. Petra Šlechtová, MBA 

                                   Primářka TO FN Plzeň

za vědecký výbor,      plk. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD

                                   Předseda STL ČLS JEP

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem organizačního výboru si Vás dovoluji pozvat na 16. Pracovní dny v transfuzním lékařství
do Plzně – města piva, které se budou konat ve dnech 23. - 25.5. 2021 v Plzni.  
Součástí konference je i
11. Národní aferetický den.

Tuto akci pořádá Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP a organizačně zajišťuje:
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň ve spolupráci s agenturou BOOSTER EVENT s.r.o.

Stejně jako v ročnících minulých bude mít naše konference i letos edukativní charakter a zamýšlíme ji připravit především pro českou odbornou veřejnost. Odborná sdělení mají za cíl pokrýt celý rozsah oboru transfuzního lékařství a nabídnout účastníkům příležitost dozvědět se novinky z transfuzní problematiky, porovnat činnost na svém pracovišti s výsledky ostatních. Věříme, že mnozí z Vás přispějí ke kvalitnímu odbornému programu svými podnětnými přednáškami a postery a ostatní využijí možnosti diskutovat nejen v kuloárech.

V současné době se intenzivně věnujeme přípravě této podzimní akce a věříme, že se nám podaří zaujmout Vás vyváženou kombinací odborných setkání a bohatého doprovodného společenského programu.

 

Těším se na Vaši účast a přeji všem příjemný pobyt v Plzni.

                                                          

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

Přednáška chirurga a lékaře bez hranic Tomáše Šebka na téma: 

Specifika krevních převodů v extrémních podmínkách války, živelné katastrofy a lokálních zvyků

Vstupte s námi do světa virtuální reality:

Nechte se vizuálně, fyzicky i psychicky ohromit novými virtuálními světy, prozkoumejte lidské tělo díky interaktivnímu 3D atlasu  

či simulátoru chirurgických výkonů.

Bohatý doprovodný program :

Navštivte plzeňské podzemí či si pořiďte portrét ve fotokoutku. Na společenském večeru si pochutnáte na výborném jídle při poslechu živé kapely a DJ s videotékou v prostorách staré továrny zvané Papírna.

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

 • Imunohematologie

 • Výroba transfuzních prostředků, odběry zpracované krve

 • Infekční rizika transfuzních přípravků, vyšetřování infekčních markerů, problémy sterility transfuzních přípravků, inaktivace transfuzních přípravků

 • Kontrola kvality, jakost, akreditace laboratoří

 • Hemovigilance

 • Klinická transfuziologie

 • Dárcovské aferézy

 • Terapeutické aferézy, separace kmenových buněk, buněčná terapie

 • Informační systémy v transfuzní službě, automatizace

 • Dárcovská politika

 • Legislativa a organizace

 • COVID - 19 v transfuzním lékařství

Konference byla zařazena mezi vzdělávací akce České lékařské komory (ohodnocena 16 kredity).

 

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

 • PLATINOVÝ PARTNER

 • ZLATÝ PARTNER

 • STŘÍBRNÝ PARTNER

 • BRONZOVÝ PARTNER

 • PARTNER

 • A DALŠÍ MOŽNOSTI PARTNERSTVÍ

 

 

    Více v přiložené prezentaci.

NAŠI PARTNEŘI

PLATINA

ZLATO

STŘÍBRO

BRONZ

PARTNER

PARTNERSKÁ SPOLUÚČAST

 

ABSTRAKTY A POSTERY

Pokyny pro zaslání abstraktů

Dodání: Abstrakt, prosíme, zašlete jako otevřený soubor ve formátu *.DOC, *.DOCX, *.RTF na adresu sara@boosterevent.cz.

Prosíme, nepoužívejte formát PDF nebo PPT(X).

Termín pro zaslání abstraktu: 15. července 2020 (POZOR ZMĚNA)

Přijetí/odmítnutí abstraktu bude sděleno autorům prostřednictvím e-mailu, a to na základě rozhodnutí vědeckého výboru po uzávěrce zaslání abstraktů, a to nejpozději do 30. července 2020.

Náležitosti abstraktu:

Záhlaví abstraktu

 • Název práce: UVÁDĚJTE, PROSÍME, VELKÝMI PÍSMENY

 • Jméno (a) autora(ů): Příjmení, následované iniciálou křestního jména, bez akademických titulů. Jednotlivá jména oddělujte čárkami, jméno hlavního autora, prosíme, podtrhněte (např. Novák, J.).

 • Pracoviště: oddělení; instituce; město; země. Jednotlivé instituce oddělujte středníky. Instituce napište kurzívou.

Vlastní text abstraktu

Použijte strukturované nadpisy dle tohoto vzoru:

 • Úvod:

 • Materiál a metodika:

 • Výsledky:

 • Závěr:

Pokud to Vaše práce vyžaduje, můžete do formuláře zahrnout i tabulky, obrázky, schémata nebo diagramy v tiskové kvalitě.

Uveďte, prosím, zda preferujete sdělení ve formě přednášky či ve formě posteru.

Důležité upozornění: Text je omezen na 2 000 znaků včetně mezer a Váš abstrakt nesmí tento počet přesáhnout. Během procesu přípravy pro tisk nebude zahrnut žádný obsah, který tyto rozměry přesáhne. Během zpracování také nebudou prováděny žádné gramatické nebo faktické opravy a abstrakt bude vytištěn přesně v té podobě, ve které bude obdržen.

 

ŠABLONA abstraktu ke stažení ZDE

POKYNY (PDF) ke stažení ZDE

Pokyny pro zaslání posterů

Postery budou v rámci 16. Pracovních dnů v transfuzním lékařství prezentovány elektronicky.

 

Dodání:

Poster, prosíme, zašlete v elektronické podobě na emailovou adresu sara@boosterevent.cz.

Prosíme, používejte formát PDF nebo PPT(X).

 

Termín pro zaslání posterů: 16. červenec - 30. září 2020

Přijetí/odmítnutí posteru ke zveřejnění bude sděleno autorům prostřednictvím e-mailu, a to na základě rozhodnutí vědeckého výboru po uzávěrce zaslání abstraktů, a to nejpozději do 30. července 2020.

Náležitosti posteru:

 • Název posteru: UVÁDĚJTE, PROSÍME, VELKÝMI PÍSMENY

 • Jméno (a) autora(ů): Příjmení, následované iniciálou křestního jména, bez akademických titulů. Jednotlivá jména oddělujte čárkami, jméno hlavního autora, prosíme, podtrhněte (např. Novák, J.).

 • Pracoviště: oddělení; instituce; město; země. Jednotlivé instituce oddělujte středníky. Instituce napište kurzívou.

 

Formát posteru: 16:9 na výšku

Využít můžete přiložený soubor poster template.pptx

ŠABLONA posteru ke stažení ZDE

POKYNY K POSTERŮM (PDF) ke stažení ZDE
 

 

KONTAKTY

Prezidentka konference a předsedkyně

organizačního výboru

Prim. MUDr. Petra Šlechtová, MBA

e-mail: slechtovap@fnplzen.cz

Agentura pověřená organizací

 

BOOSTER EVENT s.r.o.

Tereza Stopková

e-mail: tereza@boosterevent.cz

tel.: +420 603 438 439

www.boosterevent.cz

Registrace

Sára Stopková

sara@boosterevent.cz

Pořadateli akcí jsou: Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP a Transfuzní oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň