0 dní zbývá do začátku události
23. 5. 12:00
Vienna House Easy Pilsen****

Konference byla zařazena mezi vzdělávací akce 100503 České lékařské komory (ohodnocena 16 kredity).

Dále pod Českou asociaci sester - ČAS/159/2021.

NOVÝ PROGRAM

KONFERENCE

Logo_16.dny_kapky.jpg

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

Logo_16_edited.jpg

OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ KE KONÁNÍ KONFERENCE

   Vážení účastníci 16. Pracovních dní v transfuzním lékařství a 11. Národního aferetického dne,

 

přinášíme Vám nejnovější informace ke konání konference.

Po zasedání výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP dne 29.4.2021, která je spolupořadatelem této vzdělávací akce, bylo rozhodnuto, že už akci není možné dál posouvat. Rozhodli jsme se ji proto uspořádat tzv. hybridní formou, což znamená:

 1. Celá konference bude vysílána online - informace o připojení do konferenční aplikace zašleme v následujících týdnech.

 2. Omezený počet účastníků, dle nejaktuálnějších hygienických opatření, rádi přivítáme v našem vysílacím studiu v hotelu Vienna House Easy v Plzni, kde bude možné sledovat přednášky. Ubytování přímo v hotelu bude možné.

Na místě se můžete setkat s některými přednášejícími, členy vědeckého výboru a zástupci firmy. V případě zájmu nám prosím Vaši účast v Plzni potvrďte na email - sara@boosterevent.cz.

 

Konference se z důvodu virtuálního přenosu zkracuje na termín: neděle 23. – pondělí 24. května 2021. Aktualizovaný program bude co nejdříve vyvěšen.

 

Velice nás mrzí, že se v Plzni nesejdeme v tak hojném počtu a že se společně nepotkáme na doprovodných akcích. Z důvodu jejich zrušení nabízíme možnost vrácení 50% z registračního poplatku. Svou žádost o vrácení poplatku prosím vyplňte na stránkách konference v sekci registrace. Budeme Vám však velice vděční, když nám ponecháním registračního poplatku vyjádříte svou podporu. Poplatek za ubytování bude samozřejmě vrácen v plné výši na bankovní účet, ze kterého proběhla platba.

 

Po skončení akce Vám budou vystaveny certifikáty, které jsou ohodnocené kredity ČLK a Českou asociací sester.

 

V případě jakýchkoliv změn či dotazů neváhejte kontaktovat pořádající agenturu BOOSTER EVENT s.r.o., sl. Sáru Stopkovou, tel. 731 348 669, email sara@boosterevent.cz. Nové registrace samozřejmě nadále probíhají přes registrační formulář. 

Za organizační výbor, MUDr. Petra Šlechtová, MBA, Primářka TO FN Plzeň

Za vědecký výbor, plk.gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD, Předseda STL ČLS JEP

 

 
 
primarka.jpg

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem organizačního výboru si Vás dovoluji pozvat na 16. Pracovní dny v transfuzním lékařství
do Plzně – města piva, které se budou konat ve dnech 23. - 24.5. 2021 v Plzni.  
Součástí konference je i
11. Národní aferetický den.

Tuto akci pořádá Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP a organizačně zajišťuje:
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň ve spolupráci s agenturou BOOSTER EVENT s.r.o.

Stejně jako v ročnících minulých bude mít naše konference i letos edukativní charakter a zamýšlíme ji připravit především pro českou odbornou veřejnost. Odborná sdělení mají za cíl pokrýt celý rozsah oboru transfuzního lékařství a nabídnout účastníkům příležitost dozvědět se novinky z transfuzní problematiky, porovnat činnost na svém pracovišti s výsledky ostatních. Věříme, že mnozí z Vás přispějí ke kvalitnímu odbornému programu svými podnětnými přednáškami a postery a ostatní využijí možnosti diskutovat nejen v kuloárech.

V současné době se intenzivně věnujeme přípravě této akce a věříme, že se nám podaří zaujmout Vás vyváženou kombinací odborných setkání.

 

Těším se na Vaši účast.

                                                          

podpis final.png
 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

Přednáška chirurga a lékaře bez hranic Tomáše Šebka na téma: 

Specifika krevních převodů v extrémních podmínkách války, živelné katastrofy a lokálních zvyků

Vstupte s námi do světa virtuální reality:

Nechte se vizuálně, fyzicky i psychicky ohromit novými virtuálními světy, prozkoumejte lidské tělo díky interaktivnímu 3D atlasu  

či simulátoru chirurgických výkonů.

Bohatý doprovodný program :

Navštivte plzeňské podzemí či si pořiďte portrét ve fotokoutku. Na společenském večeru si pochutnáte na výborném jídle při poslechu živé kapely a DJ s videotékou v prostorách staré továrny zvané Papírna.

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

 • Imunohematologie

 • Výroba transfuzních prostředků, odběry zpracované krve

 • Infekční rizika transfuzních přípravků, vyšetřování infekčních markerů, problémy sterility transfuzních přípravků, inaktivace transfuzních přípravků

 • Kontrola kvality, jakost, akreditace laboratoří

 • Hemovigilance

 • Klinická transfuziologie

 • Dárcovské aferézy

 • Terapeutické aferézy, separace kmenových buněk, buněčná terapie

 • Informační systémy v transfuzní službě, automatizace

 • Dárcovská politika

 • Legislativa a organizace

 • COVID - 19 v transfuzním lékařství

Konference byla zařazena mezi vzdělávací akce České lékařské komory (ohodnocena 16 kredity).

 

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

 • PLATINOVÝ PARTNER

 • ZLATÝ PARTNER

 • STŘÍBRNÝ PARTNER

 • BRONZOVÝ PARTNER

 • PARTNER

 • A DALŠÍ MOŽNOSTI PARTNERSTVÍ

 

 

    Více v přiložené prezentaci.

NAŠI PARTNEŘI

Logo_16.dny_kapky.png

PLATINA

a_sig_horiz_2c_bk_jpg.jpg
LogoFK_formátJPG.jpg
FINAL_TBCT_logo.jpg

ZLATO

LOGO - Roche.jpg

STŘÍBRO

logo apr.jpg
bio-rad.jpg
diasorin_logo.jpg

BRONZ

GRIFOLS LOGO.png
medista_2460x350 (1).jpg
octa_ms_ReflexBlue.jpg

PARTNER

Axonlab_cmyk LOGO.jpg
BAG_Diagnostics Logo-RGB.jpg
logoBioVendor_s_R_1.eps.jpg
logoExbio.jpg
sh_logo_rgb.eps.jpg
Sysmex.png
logo TIS_.png

PARTNERSKÁ SPOLUÚČAST

 
trigon logo.png

ABSTRAKTY A POSTERY

Pokyny pro zaslání abstraktů

Dodání: Abstrakt, prosíme, zašlete jako otevřený soubor ve formátu *.DOC, *.DOCX, *.RTF na adresu sara@boosterevent.cz.

Prosíme, nepoužívejte formát PDF nebo PPT(X).

Termín pro zaslání abstraktu: 15. července 2020 (POZOR ZMĚNA)

Přijetí/odmítnutí abstraktu bude sděleno autorům prostřednictvím e-mailu, a to na základě rozhodnutí vědeckého výboru po uzávěrce zaslání abstraktů, a to nejpozději do 30. července 2020.

Náležitosti abstraktu:

Záhlaví abstraktu

 • Název práce: UVÁDĚJTE, PROSÍME, VELKÝMI PÍSMENY

 • Jméno (a) autora(ů): Příjmení, následované iniciálou křestního jména, bez akademických titulů. Jednotlivá jména oddělujte čárkami, jméno hlavního autora, prosíme, podtrhněte (např. Novák, J.).

 • Pracoviště: oddělení; instituce; město; země. Jednotlivé instituce oddělujte středníky. Instituce napište kurzívou.

Vlastní text abstraktu

Použijte strukturované nadpisy dle tohoto vzoru:

 • Úvod:

 • Materiál a metodika:

 • Výsledky:

 • Závěr:

Pokud to Vaše práce vyžaduje, můžete do formuláře zahrnout i tabulky, obrázky, schémata nebo diagramy v tiskové kvalitě.

Uveďte, prosím, zda preferujete sdělení ve formě přednášky či ve formě posteru.

Důležité upozornění: Text je omezen na 2 000 znaků včetně mezer a Váš abstrakt nesmí tento počet přesáhnout. Během procesu přípravy pro tisk nebude zahrnut žádný obsah, který tyto rozměry přesáhne. Během zpracování také nebudou prováděny žádné gramatické nebo faktické opravy a abstrakt bude vytištěn přesně v té podobě, ve které bude obdržen.

 

ŠABLONA abstraktu ke stažení ZDE

POKYNY (PDF) ke stažení ZDE

Pokyny pro zaslání posterů

Postery budou v rámci 16. Pracovních dnů v transfuzním lékařství prezentovány elektronicky.

 

Dodání:

Poster, prosíme, zašlete v elektronické podobě na emailovou adresu sara@boosterevent.cz.

Prosíme, používejte formát PDF nebo PPT(X).

 

Termín pro zaslání posterů: 16. červenec - 30. září 2020

Přijetí/odmítnutí posteru ke zveřejnění bude sděleno autorům prostřednictvím e-mailu, a to na základě rozhodnutí vědeckého výboru po uzávěrce zaslání abstraktů, a to nejpozději do 30. července 2020.

Náležitosti posteru:

 • Název posteru: UVÁDĚJTE, PROSÍME, VELKÝMI PÍSMENY

 • Jméno (a) autora(ů): Příjmení, následované iniciálou křestního jména, bez akademických titulů. Jednotlivá jména oddělujte čárkami, jméno hlavního autora, prosíme, podtrhněte (např. Novák, J.).

 • Pracoviště: oddělení; instituce; město; země. Jednotlivé instituce oddělujte středníky. Instituce napište kurzívou.

 

Formát posteru: 16:9 na výšku

Využít můžete přiložený soubor poster template.pptx

ŠABLONA posteru ke stažení ZDE

POKYNY K POSTERŮM (PDF) ke stažení ZDE
 

 

KONTAKTY

Prezidentka konference a předsedkyně

organizačního výboru

Prim. MUDr. Petra Šlechtová, MBA

e-mail: slechtovap@fnplzen.cz

Agentura pověřená organizací

 

BOOSTER EVENT s.r.o.

Tereza Stopková

e-mail: tereza@boosterevent.cz

tel.: +420 603 438 439

www.boosterevent.cz

Registrace

Sára Stopková

sara@boosterevent.cz

Pořadateli akcí jsou: Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP a Transfuzní oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň