Vědecký výbor

předseda:               plk. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD 


členové:                  MUDr. Dana Galuszková, PhD, MBA
                               doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.
                               MUDr. Jiří Masopust
                               MUDr. Martin Písačka
                               MUDr. Renata Procházková, PhD
                               MUDr. Vít Řeháček
                               MUDr. Petr Turek, CSc. 

Organizační výbor

Logo_16.dny_Transfuze.jpg

předseda:               MUDr. Petra Šlechtová, MBA

členové:                  Mgr. Ivana Šuhová

                               Ing. Věra Korandová

                               Alena Kavanová

                               Kateřina Kalinová

Předsedkyně 11. Národního aferetického dne:  

doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.